CAD-tjänster

Ett modernt CAD-system som arbetar med 3D har enorm potential att förbättra processen från design till försäljning av en produkt. Genom att redan i ett tidigt designstadium ha med tillverkning, dokumentation och support av produkten kan åtskilligt med tid och pengar sparas senare.

Westerkaela AB arbetar med CAD-systemet PTC Creo. Företaget säljer tjänster för att förenkla, effektivisera och förbättra konstruktionsarbetet.

Westerkaela AB är också en lokal resurs åt återförsäljaren PDS Vision AB som marknadsför produkter åt PTC i Sverige. Ifall ert företag är intresserade av t.ex. Creo så kan Westerkaela erbjuda lokala resurser för att hjälpa er.

PDS_VisionAB_logo_utan-AB_utan-tagline

Nedan följer ett axplock av vilka tjänster som kan utföras:

CAD-Metodik

Ett klassiskt problem i projekt är att stora beslut tas när minsta möjliga information finns tillgänglig.

Detta gäller även CAD-metodik. Ett väldigt vanligt problem är att i slutet av projektet så måste mycket tid investeras i att anpassa 3D-modeller eller ritningar så att det skall se bra ut pga att 3D-modellen inte har byggts upp på rätt sätt från början. Det handlar ofta om att referenser i modellen är felaktigt valda varvid modellen blir instabil eller kräver mycket förändring vid små justeringar av produkten.

Administration

Ett modernt CAD-system kräver en viss administration för att driftsätta och underhålla.

Varianthantering

Creo passar väldigt bra till att utföra automatiseringar av produkter så att olika varianter kan utföras från samma 3D-modell.

Försäljningspresentationer

Genom att utnyttja 3D-modellens geometrier och skapa säljbilder eller ritningar kan en kommunikation byggas upp med kunden som underlättar försäljning och får båda parter att känna sig tryggare med den affär som upphandlas.

Tveka inte att kontakta oss vid intresse!