Projektledning

Westerkaela AB erbjuder konsulttjänster inom projektledning.
Målet är att varje projekt genomförs inom bestämd tidsram, inom budget och med fullgod kvalitet. Projektledaren har kontroll på bl.a. följande områden:

  • Omfattning
  • Kostnadskontroll inkl inköpsstrategi
  • Arbetsledning
  • Merförsäljning
  • Likviditet
  • Dokumentation av kontrakt
  • Riskhantering

Per Perttu:

Genomgått PMP-utbildning (Project Management Professional). Erfarenhet finns främst från ABT-projekt från förnyelser av vattenkraftverk. Även arbetat som konsult under en mängd år som projektör av diverse olika entreprenader inom VS, Ventilation, bygg och hydraulik.