Övriga tjänster

Våra övriga tjänster vänder sig främst till tillverkande industri, andra konsultbolag eller upphandlande organisationer.

Vi står beredda att hjälpa er med de behov ni har, varmt välkomna att kontakta oss.

Personaluthyrning

Om vår personal arbetar hos en kund där kundens egenkontroll ansvarar för att inga fel utförs så är det ren personaluthyrning som utförs. Detta är vanligt om kunden önskar att vår personal sitter direkt hos kunden och arbetar i dennes system.

CAD

Westerkaela använder PTC Creo Parametric som primärt CAD-program för mekanisk konstruktion. För VVS-projektering används BricsCAD som motsvarar AutoCAD.
För båda systemen arbetar vi strategiskt för att bli duktiga användare av dem varvid vi är särskilt lämpade för uppdrag med dessa programvaror. Det innebär dock inte att vi inte tar på oss uppdrag i företag med andra mjukvaror.

Projektledning

Westerkaela AB erbjuder konsulttjänster inom projektledning. Målet är att varje projekt genomförs inom bestämd tidsram, inom budget och med fullgod kvalitet. Projektledaren har kontroll på bl.a. följande områden:

  • Omfattning
  • Kostnadskontroll inkl inköpsstrategi
  • Arbetsledning
  • Merförsäljning
  • Likviditet
  • Dokumentation av kontrakt
  • Riskhantering

Rulla till toppen