Vattenkraft

Vi har mångårig erfarenhet inom vattenkraft. Vi har arbetat med både konstruktion av mekaniska system såsom turbin och generator men också hjälpsystem som beskrivet nedan. Dessa system är de vi primärt säljer konsulttjänster inom för vattenkraften.

Vi har oftast redan de formella krav som finns inom vattenkraften såsom t.ex. ESA vattenvägar och SSG-kurserna. Om dessa skulle saknas så ordnar vi det innan uppdragsstart.

Välkomna att kontakta oss!

Ventilation

Vi konstruerar ert ventilationssystem för stationsbyggnaden, generatorn eller nån annan del av stationen. Vår specialisering säkerställer att vi har kunskap om de speciella förutsättningar som finns med t.ex. tryckvågor från svallschakt.

Värmeåtervinning

Vi har god erfarenhet av att utnyttja värmen från generatorerna till att lösa olika värmebehov i stationen såsom stationsbyggnad, falsvärme, tilluftsaggregat etc.

Kylsystem

Vår personal har konstruerat ett antal olika kylsystem för vattenkraften.

  • Öppna och slutna kylsystem
  • Pumpdrivna och självfallssystem
  • Med värmeåtervinning och utan
  • Luftkylda system

Mätverktyg

Vi kan hjälpa er med de uppmätningsbehov ni har. Exempel på mätningar:

  • Flödesmätning på injusteringsventiler
  • Värmekamera
  • Luftflöden
  • Temperaturer

Vi har en del utrustning själva och vid behov kan vi även hyra utrustning såsom ultraljudsmätare.


Rulla till toppen